Alliteration

Alliteration nedir? Alliteration ne anlama gelir? Alliteration önrekleri. İngilizce edebi terimler sözlüğüne hoş geldiniz.

Alliteration nedir?

Alliteration terim anlamı:

Alliteration, aynı cümle ya da deyim içerisinde birbirine yakın sözcüklerin benzer seslerle başlaması durumu olarak açıklanabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta benzer seslerin ünlü mü (vowel)  yoksa ünsüz mü (consonant) olacağıdır. Wikipedia  ve Britannica dahil bir çok literary terms sözlüğü, bu seslerin ünsüz olduğunu ancak bazı yazarların ünlü tekrarı diye de tanımladıklarına dikkat çekerek, bu konuda tartışmaların devam ettiğini açıklamaktadırlar. Dolayısı ile biz ünlü ve ünsüz ayrımı yapmadan, yukarıdaki ilk tanımda yapmış olduğumuz gibi ses tekrarı olarak öğrenmemiz yerinde olacaktır.

Alliteration tanımının en doğru açıklamasını İngiltere’ den YoungWriters şu şekilde yapmaktadır;

Alliteration is the repetition of the same sound or letter at the beginning of each or most of the words in a sentence. The easiest way to use alliteration would be to repeat the starting letter of the words. Bu gayet sade ve net çizgileri olan bir tanımdır.

Alliteration sözlük anlamı:

Alliteration, Türkçe’ de ses yinelemesi, ses tekrarı anlamlarına gelebilmektedir. Bazen ingilizceden adapte edilmiş hali olan aliterasyon diye de kullanıldığı görülür.

Alliteration kullanımı

Poem Generator ile buradan siz de çeşitli Alliteration örnekleri yaratabilirsiniz.

 • Alliteration is a sound device which is used in literature but mostly in poetry.
 • Poets use alliterations to create rhythm.
 • The sounds that create alliteration need to be the same consonant sound, but not necessarily the same letter.

Alliterations örnekleri

 • “Give me the splendid silent sun with all his beams full-dazzling!’ –Walt Whitman
 • “They all gazed and gazed upon this green stranger,/because everyone wondered what it could mean/ that a rider and his horse could be such a colour-/ green as grass, and greener it seemed/ than green enamel glowing bright against gold”. (232-236) –Sir Gawain and the Green Knight
 • “Some papers like writers, some like wrappers. Are you a writer or a wrapper?”- Carl Sandburg

Önemli konuşmalardan bazı alliteration örnekleri;

 • “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.” — Martin Luther King, Jr.
 • “We, the people, declare today that the most evident of truths—that all of us are created equal—is the star that guides us still; just as it guided our forebears through Seneca Falls, and Selma, and Stonewall; just as it guided all those men and women, sung and unsung, who left footprints along this great Mall, to hear a preacher say that we cannot walk alone; to hear a King proclaim that our individual freedom is inextricably bound to the freedom of every soul on Earth”. — Barack Obama.
 • “And our nation itself is testimony to the love our veterans have had for it and for us. All for which America stands is safe today because brave men and women have been ready to face the fire at freedom’s front.” — Ronald Reagan, Vietnam Veterans Memorial Address.
 • Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal”. — Abraham Lincoln, Gettysburg Address.
 • Patent portae; proficiscere!” (“The gates are open; depart!”) — Cicero, In Catilinam 

Biraz da soru çözelim mi?

#1 Whıch of the followıng statements ıs not true about allıteratıon?

#2 What ıs the best defınıtıon of allıteratıon?

finish

Dikkat! Bu ve bunun gibi terimlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak istiyorsanız buradan forum sayfamıza giderek, literary Terms başlığı altından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Credits:
1-https://www.britannica.com
3-https://examples.yourdictionary.com
4-https://www.merriam-webster.com
5-https://www.youngwriters.co.uk

Comments
All comments.
Comments