Affix

Affix nedir? Affix ne anlama gelir? Literary terms sözlüğüne hoş geldiniz.

Affix nedir?

Affix sözlük anlamı:

Affix kelimesinin Türkçe fiil anlamı Longman İngilizce sözlüğe göre; takmak, yapıştırmak, bir şeyi bir şeye bağlamak ya da yapıştırmak anlamına gelmektedir. (in Longman: to fasten or stick something to something else)

Affix terim anlamı:

Affix terimi; bir sözcüğün önüne, sonuna ya da köküne eklenmesi yoluyla, sözcüğe yeni anlam katan eklere verilen isimdir. Türkçe’ de yapım eki olarak bildiğimiz eklerin görevini yaparlar.

Affix türleri

There are well-known two kinds of affix according to the positions in a word

1- Prefix:

If an affix is attached to the beginning of a word, it is called a prefix.

2- Suffix:

If an affix is attached to the end of a word, it is called a suffix.

Affix örnekleri

  • Stem word: honest için “dis” affix’ ini kelimemizin önüne ekleyerek dishonest dediğimizde, kelimemizin anlamı artık tamamen değişmiştir. Burada kök kelimemizin önünde kullanılan “dis” eki bir prefix’ tir.
  • Stem word: Worth için “less” affix’ini kelimemizin sonuna ekleyerek worthless dediğimizde kelimemizin anlamı yine değişmiştir. Burada kök kelimemizin sonuna eklediğimiz “less” eki bir suffix’ tir.
  • anti- antifreeze, dis-disagree, fore- forecast, im- impossible, semi- half semicircle, er- worker, ful-careful.

Affix kullanımı

  • Affixes are divided into many categories, depending on their position such as Prefix and suffixInfix and circumfix.
  • Suffixes and prefixes themselves are not words.
  • They have to be attached to a word in order to create new words.
  • Some root or stem words may have both an affix and a suffix or multiple affixes and suffixes.
  • An affix is one or more letters or syllables.

Biraz da soru çözelim mi?

#1 What ıs the best defınıtıon of affıx?

#2 Whıch of the followıng statements ıs not true about affıxes?

finish

Dikkat! Bu terimin geliştirilmesine atkıda bulunmak için Forum içerisindeki Literary terms başlığından iletişime geçebilirsiniz.

Comments
All comments.
Comments